Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in oorlogs- en conflictsituaties, op die plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp.

  • Klant: Artsen zonder Grenzen
  • Architect: Studio Valkenier
  • Doel: Realisatie werkomgeving voor de lange termijn om integraal samen te werken
  • Website: www.artsenzondergrenzen.nl

“Het gebouw vertegenwoordigt en weerspiegelt wie wij zijn en wat we willen uitdragen. Daar zijn we trots op. “

Leo JansenProjectleider Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen is een organisatie met een wereldwijde impact. De Nederlandse afdeling van Artsen zonder Grenzen is gevestigd in een kantoorpand aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Om het werk goed uit te kunnen voeren, is een efficiënte werkomgeving gewenst. Om die reden is hun huidige kantoorpand aangepast. Architectenbureau Studio Valkenier maakte het ontwerp. Zij selecteerde KP Interieur voor het maatwerkinterieur.

Integrale aanpak

Artsen zonder Grenzen wil een kantooromgeving die energie voor haar sociale missie bevordert en samenwerking tussen de verschillende medewerkersgroepen stimuleert. Overleg en samenwerken werden daarom de centrale kenmerken van de inrichting en het gebouw.

KP Interieur heeft het ontwerp van Studio Valkenier omgezet naar concrete oplossingen. Zo kan op de begane grond de gehele organisatie op en rondom een tribune plaatsnemen die KP Interieur maakte. Daarnaast zijn er op de begane grond verschillende formele en informele overlegruimtes gecreëerd. Opvallend is de ‘landtafel’ in een van de vergaderruimtes waarin een wereldkaart is gefreesd. Voor de wanden is er akoestische isolatie toegepast met daarop houten panelen in de kenmerkende kleur van de verdieping.

De ondergrondse laag, de begane grond en de eerste verdieping vormen samen de ‘publieke zone’ van het gebouw. De balie, die KP Interieur maakte van hergebruikte meerpalen, vormt het fysieke en sociale hart van de organisatie. Verder heeft KP Interieur op elke verdieping vaste elementen gerealiseerd zoals pantry’s, een afvalstation en wanden waarop interactief informatie wordt gedeeld. Het materiaal- en kleurgebruik dragen bij aan een heldere oriëntatie.

Dankzij de integrale aanpak tussen de verschillende partijen is een hoogwaardig eindproduct gecreëerd. Daarin was KP Interieur verantwoordelijk voor al het maatwerk: pantry’s, keukens, afvalstation, pinboards, formele en informele overlegplekken, wandbekleding, lockers en balies.

Duurzaam

Veel materialen zijn bij de transformatie hergebruikt. De oorspronkelijke stalen kozijnen zijn vervangen door nieuwe exemplaren met een hoge isolatiewaarde. Van de oude kozijnen zijn vitrines met planten gemaakt. Ook de binnenpuien kregen een nieuwe bestemming in het gebouw. En voor zowel de ondergrondse plantenbak met zitting als de balie op de begane grond zijn hergebruikte meerpalen toegepast.