Het werk van de toekomst

bent u klaar voor de toekomst van het werken

De Economist Intelligence Unit bracht in een nieuw onderzoeksprogramma trends in kaart die onze werkwijzen de komende tien tot vijftien jaar ingrijpend zullen veranderen. Vier trends om rekening mee te houden.

Trend 1: Centres of Excellence

Werknemers gaan niet vaker thuis werken, zegt Graham McClements van het Londense architectenbureau BDP. Mensen gaan juist buiten de deur werken, maar in groepjes van gelijkgestemden. Kantoren zullen niet verdwijnen, maar transformeren tot inspirerende ‘centra van excellentie’ waar creativiteit tot bloei komt.

Werknemers gaan NIET vaker thuis werken.

Kantoorgebouwen worden plekken waar mensen elkaar ontmoeten en inspireren, met ruimte om te werken en te spelen. “We zijn sociale wezens. We willen bij elkaar zijn, maar dan wel met mensen die op ons lijken qua mentaliteit en kennisniveau. Dan doen we ons werk beter.” Houdt er rekening mee dat uw medewerkers in toenemende mate om een stimulerende werkomgeving gaan vragen.

Trend 2: Ergonomie als drijvende kracht

“Technologie zou ergonomischer moeten worden ontworpen, zodat mensen er efficiënter mee kunnen werken”

Computers nemen toe in aantallen en af in zichtbaarheid. Alles kan digitale slimheid bevatten: kleding, meubilair, gladde oppervlakten als spiegels en ramen. We zijn 24 uur per dag in aanraking met technologie. Welke technologie dat over tien jaar is, is onmogelijk te zeggen. Wat we wel weten is dat ons hoofd en lijf nog dezelfde zullen zijn als nu. Daarom ziet professor Alan Hedge van Cornell University een mooie toekomst voor ‘everywhere ergonomics’: “Technologie zou ergonomischer moeten worden ontworpen, zodat mensen er efficiënter mee kunnen werken. Pas toen de ergonomie van de smartphone verbeterde, gingen mensen er massaal mee aan de slag. Ons werk is nu nog te zeer gedreven door de mogelijkheden en beperkingen van technologie en niet die van de mens.” Moet technologie een drijvende kracht zijn of de mens die haar gebruikt?

het werk van de toekomst

Trend 3: Geautomatiseerde ontwrichting

Innovaties in technologie zullen elkaar steeds sneller opvolgen, zegt econoom Ian Stewart van Deloitte. Veel werknemers vrezen dat hun baan wordt overgenomen door computers of robots. Maar Stewart ziet juist nieuwe manieren van werken ontstaan en nieuwe economische kansen. Mensen die flexibel zijn, creatief en sociaal intelligent zullen altijd werk hebben. Dit zijn de vereiste vaardigheden voor de toekomst. “Nieuwe technologie zal sommige industrieën zo ontwrichten dat banen verloren gaan, maar aan de andere kant komen er altijd nieuwe mogelijkheden bij. Wie had dertig jaar geleden kunnen bedenken dat de exploitatie van sportscholen, koffieketens en therapie zo lucratief konden zijn?”

Mensen die flexibel zijn, creatief en sociaal intelligent zullen altijd werk hebben.

Trend 4: Diverse arbeidspopulatie

Mensen blijven langer doorwerken zodat meer generaties naast elkaar werken. Die uiteenlopende tijdgeesten moeten wel kunnen samenwerken. Daarbij stijgt het aantal werknemers van buitenlandse afkomst. Voor jongere generaties is reizen en internationaal ervaring opdoen de gewoonste zaak ter wereld. Een andere reden is dat kenniswerkers schaars zijn en wanneer organisaties ze niet in Nederland vinden, ze hen van buiten halen. Arbeidstijden worden flexibeler. Al die variëteit moet op een prettige manier gestuurd en begeleid worden. Dat vraagt om een andere soort leidinggevende, wiens sociale intelligentie belangrijker en uiteindelijk winstgevender is, dan het rücksichtlos behalen van de salestargets.

Bron: NRC